Lægdsruller

Hvis han bli'r i lægdet

Gamle og ny løbenumre

Gl. nr. = mandens 'nye' nummer på tidligere liste.
Nyt nr. =  mandens 'gl' nummer på næste liste


                                     Gl.nr.      Nye Nr.
1793 Tilgangsrulle                       A7

1795  Hovedrulle          A7           82

1798  Hovedrulle          82           56

1801  Hovedrulle          56           42

Når han skifter lægd

Flytte-kode


                  12=Lægdsnr.      224=Løbenr.

                            \                    /
Ringsted      12 - C - 224
      |                                 |
Nye amt                  C=Årstal


(Hvis samme amt          (Hvis bogstav/årstal mangler
står der ingenting)          er det underforstået, at man 

                                           leder i forrige hovedrulle)

Johan Fridrich Hinderfelt

Hvorfor er han interessant?

Johan dør i 1838, hvilket er før folketællinger fortæller noget om fødesogn. Desuden er det ikke lykkedes at finde andre mænd, der hed Hinderfelt, så hvem var mandens far?

Lægdsruller fortæller, hvilken i hvilken landsby mænd blev født samt hvem, der var deres far!

Metoden:

 1. Johan var 24 år og boede i Ørslevvester i Gyrstinge sogn/lægd ved folketællingen i 1801.
  Derfor undersøger vi, hvilken type rulle, der var i 1801 i Gyrstinge lægd. Det viser sig at være en tilgangsrulle (indeholder de nyfødte drenge og tilflyttede mænd).

 2. Derfor åbner vi i steder rullen fra 1803, som er en hovedrulle (alle mænd fra lægdet i alderen 0 år til 36 år bør være med). Vi kan se fra søgningen på Gyrstinge sogn, lægdet havde nummer 4 i Sorø amt. Vi bladrer i hovedrullen for år 1803 indtil vi finder sider med "4" øverst på siderne. Derefter leder vi efter en mand, der Johan Fridrich Hinderfelt.
  Om ham står der:
  • H176 = Johan er også at finde i rullen fra år H med løbenummer 176.
  • 128 = Johans løbenummer i denne rulle er 128.
  • Johan er født i Tybjerg, og hans far hed Valetin Palme Bolman. Han 24 år gammel og 63" høj.
   Mænd var lavere den gang, og det er lidt irrelevant, hvad 63" svarer til i moderne mål; sammenlig hellere med de øvrige mænd i samme lægd - højderne svinger ca. fra 60 til 65 tommer; dog med flest, som er lavere end end Johan. Vil man omregne til cm, så svarede en tomme til 2,615 cm.
  • Johan var skævnbenet, og derfor Uts = Uegnet til Soldat.
  • Johan var rømt (havde forladt lægdet uden at give meddelese til lægdsmanden) i juli 1802.
   Det blev sat undersøgelser i gang, endda et politiforhør, men han vendte senere tilbage til lægdet.
  • 15C251 = Johan er flyttet til Lægd 15 (i samme amt) i år C. I det nye lægd har han løbenummer 251.

   Vi kan nu vælge enten bruge "H176" til at finde ham i en tidligere rulle,
   Eller "15C251" til at finde ham i en efterfølgende senere rulle.


Følg ham bagud i tid til
første rulle, hvor han er nævnt.


Fra 1803 til 1800
Johans gamle løbenummer var "H-176".

Under menupunktet "Lægdsruller" på hjemme-siden lægdsruller.dk. skifter du årstal bagud fra 1803, til du finder år H (1802, 1801, 1800...).

Åbn rullen, der foreslås, og led efter siderne, hvor der står "Sorø 4" for oven, og find så manden med nummer 176.

Fra 1800 til 1799

Eneste nye oplysning i rullen fra år 1800, er at han ankom til Gyrstinge sogn fra "12 _ 224", altså lægd nr. 12, hvor han i sidste hovedrulle forinden denne tilgangsrulle havde løbenr. 224.


Med funktionen "Find sogn - by" på hjemmesiden lægdsruller.dk kan du slå op, at lægd nr. 12 i Sorø amt er "Stenmagle sogn",


du bladrer igen baglæns i årstal og opdager med det samme, at 1799 var et hovedrulle-år.


Åbn hovedrullen for 1799, find siderne med "12" foroven og find løbenummer 224. Dette burde være Johan.


Fra 1799 til 1798

Når der er et "Gl. nr." (her: F-262) betyder det, at han også var i samme sogn/lægd i en tidligere rulle.

Du blandrer tilbage til år 1797, som du ser er F. Åbner tilgangsrullen og finder igen lægd "12" (øverst på siden).

Det er en tilgangsrulle, og der kan der godt være flere amter i samme rulle. Du skal finde "Sorø 12", og så finde løbenummer 262.


Under anmærkninger står der "fra Ringsted 14 - E - 131.
Det betyder, at du skal skifte amt. Funktionen "Find sogn - by" hjælper os til at finde lægd 14 i Ringsted amt.


Fra 1798 til 1797

Når du har fundet navnet på lægd 14 i Ringsted amt, kan du under menupunktet "Lægdsruller" skifte til dét lægd, vælge år 1797 (år E) og åbne den foreslåede tilgangsrulle.

Nu leder du efter sider med "14" foroven. Find løbenummer E-131. Dér en nu sidste (først?) sted vi finder Johan Fridrich Hinderfelt, når vi bevæger os bagud i tid. Johan blev opdaget som 19-årig og var ikke skrevet i lægdsrullen som barn.


Normalt kan du følge manden tilbage til fødsel, hvis han er født efter 1790.


Huskede du at lægge mærke til hans opholdssteder? Altså hvor han opholt sig disse fire år (1800, 1799, 1798 og 1797). Hvis ikke, så prøv lige at finde siderne igen. Vi skal jo have flest mulige oplysninger ud af rullerne.

Hvad er det gode ved lægdsrullerne


Uden lægdsrullerne ville eneste viden om Johan være, at i FT-1801 boede i Gyrstinge sogn, og at han i FT-1834 boede hos sin søn Anders i Slaglille.


Kirkebøger fortæller ikke:

 • Johan blev født i Tybjerg.
 • Johans far hed Valentin Palmer Bolman
 • Johan var skævbenet med krumme tæer
 • Johan flyttede ofte frem og tilbage mellem sogne
  (Sigerslev, Stenmagle, Gyrstinge, Skt Bendt)

Følg ham fremad i tid til
sidste rulle, hvor han er nævnt.


Fra 1803 til 1805

I 1803 blev Johan streget ud (slettet fra lægdets rulle), fordi han flyttede til et nyt lægd.


          Han flyttede til              I den nye rulle var
             lægd nr. 15                   
løbenummer 251

15 - C - 251

Han flyttede i 'år C'


Menupunktet "Flyt til nyt lægd' kan hjælpe dig, til at finde ud af, hvilket lægd, det nye lægd var, og hvilket år Johan flyttede.


Søg "1803", "Sorø amt", "15", "C", og åbn den foreslåede tilgangsrulle og find Johan på en side med "15" øverst på siden og løbenr. 251.


Han er nu 24 år og opholder sig landsbyen Torped.


Fra 1805 til 1806

Johan er ikke streget ud (slettet af rullen i lægdet) i 1805, og du bør derfor kunne finde ham i næste hovedrulle i sognet.


Ved at benytte menupunktet "Lægdsruller" og vælge "Ringsted, Skt. Bendt landsogn" og "1805", finde du næste hovedulle.


Åbn 'Næste hovedrulle 1806 - Sorø amt' og find Johan igen (lægd 15 øverst på siden, gl.nr. = C251). Husk personer fra tilgangsruller placeres sidst i næste hovedrulle).


Johans nye løbenr. er 183, han fik ved session i 1808 tilføjet "krumme tæer" og ved session i 1809, at han var "tienlig til stykkudsk".


Fra 1806 til 1809

 Johan opholdt sig forsat i Torped, og var ikke slettet, så han bør fremgå med det nuværende nummer (183), som gammelt nummer i næste hovedrulle.


Næste hovedrulle finder du ved at skifte årstallet til 1806 på fanebladet med lægdsruller.dk (hvis du har lukket siden, så er det under menupunktet "lægdsruller" og med "Ringsted, Skt Bendt landsogn").


Du vil opdage, at næste hovedrulle er tre år senere i 1809, og der vil du finde Johan med gl. nr 183 og nye nr. 126. Han forbliver i lægdet og kan findes igen yderligere tre år senere i næste hovedrulle.


Fra 1809 til 1812

Du gentager: Skifter året til 1809 på lægdsruller.dk og se for en sikkerhedsskyld, at næste hovedrulle er i 1812. Klik på linket "Næste hovedrulle 1812" for at åbne denne rulle.


Find ham under lægd 15 ("15" øverst på siden) under gammel løbenummer 126 (som var nye nr. i 1809).


Johan noteres nu som gift og indsidder. Siden som husmand med 4 børn. Han får Fripas og slettes af rullerne permanent.

Find alle brødre/sønner; måske er der et mønster, som her, hvor de tre ældste alle ta'r til Dollerup,
hvor deres farbror boede.
Eller måske er sønnerne, som her, hjemme på gården for at hjælpe på skift?

Vi kan omregne højde i tommer til nutidens mål ved at gange med 2,615 cm/tommer, men det giver måske mere mening at sammenligne med de øvrige mænd i lægdet; Christen var med højden 170 cm højere end gennemsnittet, Søren og Poul var med 166-167 cm af middelhøjde, og mens Anders med sine 163 cm var under gennemsnittet, så var han dog langt fra blandt de laveste i lægdet (12 af 50 mænd var lavere end Anders).

Vi kan også lave lokalhistorisk undersøgelser af højder af alle i lægdene. Her har jeg taget ét år og skrevet alle mænd ind, og ser at de yngre mænd synes at være 4 cm højere i gennemsnit end de ældste mænd. Det havde dog været en bedre undersøgelse, hvis jeg havde brugt tid på at finde gennemsnitshøjden for alle mænd år efter år efter år i samme lægd.

Har du brug for hjælp? Så skriv gerne til mig med de nødvendige oplysninger
om manden, du søger i lægdsrullerne på po@peter-olsen.dk.

Jeg garanterer ikke, at jeg kan svare på alt, men jeg forsøger gerne.

Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Cookies kan anvendes til mange ting, men på denne hjemmeside anvendes de alene til at tilpasse layoutet samt til at holde styr på, hvilke af hjemmesidens undersider gæsterne rent faktisk besøger. Du kan ungå sådanne cookies ved at blokere dem i din browsers indstillinger.

Forstået