Selvmord og andre ulykkelige dødsfald

SELVMORD OG ANDRE
ULYKKELIGE DØDSFALD

AFDØDE I LANDSOGNE

Leder du efter en dødsattest for en person, der døde før 1920, skal du kende lægedistriktet - i perioden 1915-1919  lægekredsen - hvori afdøde boede. Distriktet/-kredsens navn kan du finde på hjemmesiden digdag.dk.

På statens arkivers hjemmeside, kan du via Diasy søge og se, hvad der er bevaret af dødsattester.  Nogle dødsatteser er indskannede og kan læses på nettet; andre skal du bestille til gennemsyn på en af rigsarkivets læsesale.

SUNDHEDSKOLLEGIET

For afdøde i København, købstæderne samt Færøerne blev dødsattesterne indsendt til Det kongelige Sundhedskollegie (Sundhedstyrelsen). 

Det er også hos Sundhedsstyrelsen, du finder dødsatteser fra landsogne i perioden efter 1920.

 MEDIKOLEGALE LIGSYN

Hvis afdøde havde begået selvmord, var omkommet ved en ulykke eller var dødfunden, blev der udført en medikolegal ligsynsrapport (dødsattest). De medikolegale dødsattester findes blandt Sundhedsstyrelsens dødsattester.

Finder du afdøde med en medikolegal dødsattest, bør du kunne finde forhør af nærmeste familie og eventuelle andre vidner i retsbetjentens protokol.

DANMARKS STATISTIK

I perioden 1845-1895 førtes selvmordsstatistik, hvori bl.a. den formodede bevæggrund for selvmord blev anført.

I perioden 1885-1924 havde politiet pligtaflevering af selv-mordsrapport. Disse renskrevne, letlæselige rapporter kan bestilles via Daisy til gennemsyn på rigsarkivets læsesale.

Udsnit fra Flemløse Kirkebog

LEDVOGTERENS DATTER

Af Flemløse Sogns kirkebog fremgår ingen dødsårsag for ledvogterens datter, Anne Petrea, og hendes dødsattest er ikke at finde blandt de øvrige dødsattester fra "Assens Lægedistrik". I sådanne tilfælde fristes vi ofte til at nøjes med at skrive "Døde 8½ år gammel i Flemløse Sogn" og så hastigt gå videre til næste barn i familien.

Den medicolegale ligsynsrapport (dødsattesten)
Grunde til, at Anne Petreas dødsattest i var at finde blandt de øvrige almindelige dødsattester, var, at hun var om-kommet ved en ulykke.

I Sundhedsstyrelsens "Dødsattester, Øerne" findes pak-ken "Fyn, Medicolegale Landsogne", og dér ligger Anne Petreas dødsattest, hvoraf det fremgår, hun

'blev overkjørt af Jernbanetoget i Snestormen d. 12.
om Formiddagen og henlaae til sin død d. 16. i sit Hjem'
.

Derefter fulgte en lang beskrivelse af hendes fysiske skader - lægen var kun interesseret i det medicinske.

Ulykker er nyhedsstof
Og nå, ja, så blev ulykken naturligvis omtalt i datidens aviser, som man kan finde på mediestream.dk.

Retsbetjentens forhør
Når folk døde af unaturlige årsager skulle det klarlægges, om nogen skulle stilles til ansvar.

Anne Petreas bror, som hun fulgtes med, da de havde fået tidlig fra skole grundet snevejret, blev afhørt. Han gav en deltaljeret beskrivelse af selv ulykken.

Derudover blev togføreren, Ane Petreas fader samt en mand, der havde været nær ulykken, afhørt. De bidrog med oplysninger om snevejrets omfang, og om doktorens vanskeligheder ved at komme til Flemløse.

DØDSÅRSAGER PÅ LATINSK OG DANSK

Dodsregister.dk - de lantiske betegnelser
Ud over, at hjemmesiden dodsregister.dk gør det lettere at finde dødsdatoer og nogle gange også dødsattester, så har hjemmesiden er vigtig funktion: Under vejledninger ligger der en oversigt over latinske betegnelse for døds-årsager med tilhørende danske oversættelser.

Ordnet.dk - de gamle danske ord
Selv de danske betegnelser for dødsårsager kan til tider være vanskelige at føle sig sikre på. Hvad betyder det fx, hvis dødsårsdagen er "rørelse", "tæring" eller "svindsot". Der er ordnet.dk's ordbog over ord fra perioden 1700-1950 en stor hjælp.

GAMLE AVISARTIKLER PÅ MEDIESTREAM.DK

Som i tilfældet med ulykken omtalt ovenfor, blev nævnt i avisen, så bidrager aviserne også til fortællingen om skomager Th. Hansens kones selvmord i november 1899.

Ved søgning efter "Th. Hansen" og "Knudsgade 66" er bl.a. fundet:

Tre dage senere noteres i én avis:

mens en anden avis skrev:

Dengang som i dag, skulle man dog ikke tro på alt, hvad aviserne skrev. Thomas' kone hed Trine, ikke Marie. Hun blev fundet at mosteren, ikke søsteren. Hun hængte sig fra en lampekrog, ikke et søm. Thomas besøgte hende i Knudsgade, hun besøgte ikke Thomas. Det vides fra de forhør, som retsbetjenten foretog, og som er fundet gengivet i kopi blandt Danmarks Statistiks arkivalier hos Rigsarkivet.

RENSKREVNE KOPIER AF SELVMORDSRAPPORTER

Fra perioden 1885-1924 findes kopier af rapporter over selvmord blandt Danmarks Statistiks arkivalier, og disse kopier, er de ofte lettere at læse end retsbetjentenes egne protokoller. Det, der var indsendt til det statistiske bureau i forbindelse med Trines selvmord i 1899 var kopier af

  • dødsattesten
  • en rapport fra betjenten, der blev tilkaldet da Trine blev fundet død
  • forhør af mosteren der fandt Trine
  • forhør af underboen der skar Trine ned fra rebet
  • forhør af Trines forældrene der vidste at Trine var Thomas utro
  • forhør af Thomas, der gav en længere forklaring vedrørende hans og Trines forhold,
    samt sine handlinger i dagene op til selvmordet.

De rørende ord, som Trine skrev til Thomas kender jeg ikke, men her er hvad hun skrev til sine forældre: