Lægdsruller

LÆGDS- OG SØRULLER

EKSEMPEL #1

- fra optagelse ved fødsel til udsletning på grund af alder


Christen Jensens søn Peder, født 1798 i Østerild Sogn

Østerild Kirkebog 1768-1814, fol. 76 (fødte 1798)

Vi begynder på lægdsruller.dk ved at vælge fødeåret 1798 under menupunktet hvem er i rullen for at tjekke, hvornår vi kan forvente at finde Peder i lægdsrullerne første gang.


Bemærk advarslerne:

 • Kun sønner af bondestanden var værnepligte (købstædernes børn/mænd kom i rullerne i 1843).
 • Lægdsrullerne blev før 1843 ført forskudt af kalenderåret, så nogle gange skal drengen findes året efter det foreslåede år for optagelse i rullerne.

Vi fortsætter ved at vælge det foreslåede år for optagelsen rullerne (her: 1798) under menupunktet lægdsruller samt sognet, hvori drengen/manden boede (her: Østerild).


Den hér gang skal vi bemærke:

 • Østerild Lægd var lægd nummer 18 i Thisted Amt. Lægdene identificeres ved deres numre, som anføres øverst på siderne i rullerne.
 • "Hoverullen 1798" blev skrevet fra november 1797 til oktober 1798 - og omfatter derfor også 15. maj 1798, hvilket var Peders fødselsdato. Hvis Peder havde været født efter oktober 1798 (november eller december),
  så skulle vi finde ham i rullen for det efterfølgende år (1799).

Når nu vi kender lægdets nummer (her: 18) er vi klar til at klikke på den grå knap, hvor der står "Thisted amt hovedrulle".
(Der kunne også have stået tilgangsrulle, men mere om det senere).

 • Ude til venstre ser vi listen over lægdsruller fra Thisted Amt.
 • I billedrammen til højre har jeg snydt lidt, så vi både ser kolonneoverskifter og den rigtige dreng:
  • Vi er i år F (1798) og Peder har fået det fortløbende nummer 118.
  • Drengen heder Peder, og hans far hedder Christen Jensen
  • Peder er født i Hoxer og opholder sig i Hoxer; han blev "føed 15 Mai 98".
  • Teksten "Dimitteret..." stammer fra manden ovenfor Peder.
  • Teksten "SL 3/1803" betyder, at han blev overført til Søe Lægd i 1803.
  • Da Peder ikke er overstreget, er han ikke slettet af landrullerne endnu,
   så vi kan også finde ham i næste hovedrulle for landlægdet (Thisted 1802 K Hovedrulle).

LANDRULLER

Til eksemplet nedenfor er valgt "1821" og sognet "Hemmet"  - derefter har jeg åbnet det grå link (landrullen).

Vi får at vide, at Hemmet Sogn svarede til Lægd 6 i 1821, og bladrer nu i opslagene, til vi finder en side med "6" anført foroven.

1

6-tallet øverst på siden, fortæller at det er
lægd nr. 6, der er indført på netop denne side.

Derudover får vi at vide, at disse mænd hører til "Fyen", altså det Fyenske Infanteriregiment.

2

Indført med løbenummer G-109 finder vi:

Mette Jørgensdatters uægte søn, Anders Christian Jensen, født på Avlinggård, 3 år gammel, opholder sig i Hemmet.

Den særlige kode "f 4 - 78" betyder, at Anders Christian er tilflyttet lægdet fra lægd 4, hvor han havde løbenr. 78.
Denne oplysning kan vi bruge til at finde ham i en tidligere rulle.