Afskrevne kilder

AFSKREVNE KILDER

OG INDTASTNINGSPROJEKTER

Som slægtsforsker skal man ofte søge bredt over sogne og tid, fx når man for­søger at finde vielser og afdøde - og hvem har haft tid til at tjekke alle mandlige aner én for én, om han blev udlagt som barne­fader i nabo­sogne? - og kan man finde skifter efter for­ældre eller ægtefæller, når man ikke kender deres navne?

Her kan afskrevne kilder være en stor hjælp! Med eksempler vises, hvor­dan af­skrev­ne kilder kan benyttes til at finde fjerne slægt­ninge både i tid og sted. Fore­draget afsluttes med eksempler på ind­tast­nings­projekter, hvor vi alle kan hjælpe ved at gøre endnu flere kilder søgbare.

SKIFTEREGISTRE

BREJL, AURELIA CLEMONS & ALLE DE ANDRE

Henrich Ebbesen, sædedegn i Staby frem til 1699. I 1683 havde han to køer, fire får og et svin - og en hustru, hvis navn ikke kendes. I 1688 var han fæster af degne­bolet med hartkorn 2-1-1-2, der ejedes af baron Høgs arvinger.


Måske bror til Johan Ebbesen Sachs, student fra Ribe 1646 og sogne­præst i Tim-Madum 1652-1660; og til Christen Ebbesen, der var degn i Tim 1663-1721.

Ane Rasmusdatter, i 1787 var 7 år og 'konens søsterdatter', gift 1805 med
Hans Hansen af Vielsted. Senere folketællinger angiver skiftende fødesogne.

Bemærk, Aurelia var amerikaner, og derfor er æ=ae, ø=o, å=aa. Bemærk også, at Aurelia benytter forkort­elser Rasmusdatter= Rasmusdtr; Borregaard= Borregrd. Tegnet '=' betyder 'gift med'.

Forsøg først med historiske staveformer "Anne" = "Ane", "Vielsted" = "Wielsted". 

Vi udnytter her, at kvinders ægtemænd ofte nævnes i skifter, og at Google kan finde ægtepar, når den afskrevne kilde, som fx hos Brejl og Clemons, ligger i rå tekst på nettet. Hos Brejl skulle jeg have søgt "Anne Rasmusdatter g.m. Hans Hansen".

Rasmus Rasmussen Rusk,
bosat i Ålsø-Hoed Sogne, uvist hvilket år han døde
.

KIRKEBØGER

Google ved hvor de er!

Rasmus Rasmussen Rusk,
bosat i Ålsø-Hoed Sogne, uvist hvilket år han døde
.

Fordele ved afskrifter af kirkebøger er blandt andre:
 - hurtigt overblik over fødte børn, herunder tjek om der er andre med samme navn
 - hurtigt at tjekke om en mand blev udlagt som barnefader i nabosogne
 - du slipper for at læse 20 - 30 år i kirkebogen for at finde dødsfald

DE SJÆLDNE AFSKRIFTER

FX KONGEBREVE HOS KURT KERMIT

Den 8 Aug 1797 trolovet i Sæby Kirke Ungkarl Peder Nielsen
og Pigen
Dorthe Christensdatter
, begge af Grynnerup.

OPSAMLING # RÅ TEKST

Dét skal du hjem og prøve!

 • Find ekstra aner via skifter
  Find de yderste led i dine slægtsgrene og søg på deres navne sammen med stednavn samt enten "skifte" eller "Aurelia". Måske finder du konens/forældrenes/efterslægtens navne?

 • Søg efter udlagte barnefædre i nabosogne
  Google et sognenavn sammen ordet "kirkebog". Hvis der findes afskrifter fra dine aners sogne samt nabosognene, så søg på anernes navne, for at undersøge om de også er nævnte i nabosognene,
  fx som udlagte barnefædre.

 • Tjek om jyske ægtepar fik kongebrev
  For jyske ægtepar, der blev viet før år 1800, skal du søge på ægtemandens navn (og vises intet, så kvindens navn) sammen med ordet "kkermit", for at tjekke om parret fik kongebrev i forbindelse med
  deres vielse.

 • Vær nysgerrig og opsøgende
  Tjek hvad der findes af afskrifter på de sider Danske Slægtsforskere enten linker til eller drifter.
  Vær særligt nysgerrig efter de mere usædvanlige afskrifter, som fx Kurt Kermits Jyske Registre.
  Er der kilder, som passer til de egne, hvor dine forfædre levede?

OPSAMLING # DATABASER

Dét skal du hjem og prøve!

 • De søgbare databaser
  Fæster og Skifter, Dødsregisteret, Dødsattester, Dansk Demografisk Database, Banditter og mange flere databaser er skabt af frivillige indtastere. Lær dem at kende, tjek om dine aner er nævnt.

INDTASTNINGSPROJEKTER

DanishFamilySearch og Københavns Stadsarkiv

DanishFamilySearch.dk

Projekter

KbhArkiv.dk

Deltag > Instruktionsfilm

Rigsarkivet.dk

INDTASTNINGSPROJEKTER

Danske Slægtsforskere Odense og Lokalarkiverne

FÆSTER OG SKIFTER

Indtastning sker i et regneark. Efter indtastning sender man regnearket til DS Odense.

 

Ud over at indtaste protokoller, kan man også indtaste skifteuddrag. Skifteuddrag indtastes i et langt tekst-dokument på denne måde:

 

Maren Christensdatter, Storbjerggaard, Nees, 20-06-1783, I-221
~ Peder Jensen, Bieregaard
Karen Pedersdatter 16
Ane Kirstine Pedersdatter 12
Ane Marie Pedersdatter 8
Bror/brødre: Niels Munksgaard, Gørding

 

Man kan vælge at lave uddrag på alle eller på måske 10-15 personer fra protokollen.


Alle grundoplysningerne og linket til skifteproto-kollen stammer fra indtastning af protokollen.


Derudover kommer skifteuddraget ind i boksen øverst til højre, hvis nogen har lavet skifteuddrag til os.

BANDITTER

Det foregår på samme måde, man kan indtaste fangeprotokoller, f.eks. fra lokale arresthuse, eller fra Viborg Tugthus.

 

Efter indlæsning af protokollen matcher vi fangerne sammen og finder ud af, som de har siddet inde flere gange i andre arrester eller fængsler.

 

Vi har lige for tiden en gotisk læsekreds til at transskribere domme fra Odense Tugthus. Faktisk sidder der et par jyder et sted i Vejle-området og hygger sig med det også.

Eksempel: Carl Vitus Berg fra Holstebro.