Foredrag

Slægtshistoriske foredrag

Gennem flere år har jeg holdt foredrag med slægtshistoriske temaer. De mest ønskede temaer har været:

  • Lægdsruller,
  • Ejendomshistorie,
  • Brandforsikringer samt
  • Selvmord og andre ulykkelige dødsfald.

Vil din forening gerne have mig på besøg med et af disse foredrag, eller har I et foreslag til et andet emne, I vil høre om, så benyt gerne formularen til højre.

Da jeg er arbejdsramt og bosat i Thy, ta'r jeg desværre kun til steder i Jylland og på Fyn.

Størstedelen af den mandlige befolkning født senere end 1755 kan findes i lægdsrullerne. Dér kan vi læse, hvor de blev født og hvem deres far eller mor var; hvis de flyttede eller helbredet skrantede nævnes dette også, og så får vi naturligvis oplysninger om deres tid ved militæret.

Med udgangspunkt i konkrete opslag i lægdsruller vises, hvordan en mand følges i lægdsrullerne både frem og tilbage i tid, samt hvor man finder de gode hjælpemidler til opslag af lægdsnumre og tydning af forkortelser. 

Fokus vil være på landlægdsruller fra perioden fra 1789 til 1845. Sørullerne omtales ikke, men der vises, hvor man selv kan læse om de Københavnske lægdsruller.

Afholdt i Thy, Vesthimmerland og Vejen.

Med oprettelsen af Købstædernes Brandforsikring og Den Alm. Brandforsikring for Landbygninger i sidste halvdel af 1700-tallet oprettes nye kildematerialer, vi slægtsforskere i dag kan nyde gavn af.

Dette foredrag handler om,

 - hvor vi finder brandforsikringens arkivalier,

 - hvordan disse anvendes, og

 - hvad vi kan læse af bygningsbeskrivelserne.

Det hele krydres med beretninger fra gamle brand-breve og politiforhør som eksempler på nogle af de historier, vi kan være heldige at knytte til vores forfædre.

Afholdt i Thy, Vesthimmerland og Vejen.

 
 
 
 

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gam­mel, og Trine hængte sig efter 7 års ægte­skab med Thomas; det kan vi læse i kirke­bøg­erne; men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord

Under foredraget vises via konkrete eksempler hvor­dan dødsattester, politirapporter, avis­artikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplys­ninger, når for­fæd­rene døde af unatur­lige årsager.

Med udgangs­punkt i en rapport over selvmord ud-arbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvend­tes til selv­mord i midten af 1800-tallet samt for­deling­en på køn, alder og års­tider.

Afholdt i Skive, Thy, Vesthimmerland, Hjørring, Ølgod og Vejen.

Foredrag om ejendomshistorie fås i to varianter:

A) Gården Skovgård ved Ulfborg i Vestjylland følges fra nutiden tilbage til 1700-tallet med fokus på tingbøger, realregistre, skøde-/panteprotokoller og byggesager. 

B) Et nu nedlagt husmandsted ved Vielsted på Sjælland følges i godsarkiver, matrikelkort og brandforsikringer. Ved at sammenholde disse kilder med viden om familierne, der boede på ejendommen, får vi et helt nyt billede af deres liv og vilkår.

Afholdt i Thy, Vesthimmerland og Aalborg (A+B)

Har vi fælles aner, eller vil du vide mere om mine foredrag, kan jeg kontaktes på: po@peter-olsen.dk.

Alle tekster og billeder på denne hjemmeside er licenserede under

Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens

Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Cookies kan anvendes til mange ting, men på denne hjemmeside anvendes de alene til at tilpasse layoutet samt til at holde styr på, hvilke af hjemmesidens undersider gæsterne rent faktisk besøger. Du kan ungå sådanne cookies ved at blokere dem i din browsers indstillinger.

Forstået