Adoptivfamilien

»Peter Olsen« siden 1894

Et rendezvouz en januardag 1893 på Suderø på Færøerne mellem købmanden Napoleon Mortensen af Tverå og pigen Martine Pauline Petersen af Trangisvåg skulle vise sig at blive skæbnesvangert for sidstnævnte, som var blevet bragt i den frugtsommelig tilstand. Da Napoleon var gift og højt respektere i lokalsamfundet, valgte man at lade Martine flytte ned til storsøsteren Ellen Marie Petersen i København, hvor Martine senere samme år nedkom med et drengbarn, der blev døbt og kaldet Peter Andreas Petersen.

I maj 1894 blev Peter adopteret af sin moster Ellen og dennes mand Hans Peter Olsen og fik i den forbindelse føjet efternavnet Olsen til sine navne, så hans fulde navn blev 'Peter Andreas Petersen Olsen'. Siden da har yder-ligere tre generationer i lige linje båret navnet 'Peter' som enten for- eller mellemnavn og 'Olsen' som efternavn. Derfor denne sides navn: 'Peter Olsen - siden 1894'.

Billedet til venstre: Ellen Marie Petersen og Hans Peter Olsen sammen med Martin Pauline Petersen og sønnen Peter. 

Et Jule- og Nytaars Ønske

Formodentlig i slutningen af 1870'erne eller i 1880'erne skrev Hans Peter Olsen, dette brev til sin mor Karen Marie Olsen.
Klik på siderne, for at åbne dem i større, læsbar størrelse.

Adoptivfamilien

Hendrik Olsen blev født i 1815 i Skibinge sogn, hvor han efter konfirmationen tjente på gårde i lokalområdet frem til 1838, hvor han som soldat havnede i København. Da soldatertiden var overstået, blev Hendrik boende i Køben-havn; først i Ll. Larsbjørnstræde og siden i Dybensgade.

Karen Marie Hansdatter blev født i 1826 i Kvanløse sogn. Hun tjente også nogle år på forskellige gårde, inden hun i 1846 flyttede ind til en moster i Dybensgade i København; efter et par års bekendtskab som logerende i samme lejlighed blev Hendrik og Karen Marie gift i 1852.

Det nygifte par forblev boende i Dybensgade og 40 uger senere nedkom Karen Marie med deres første barn: Hans Peter. Siden fulgte Mathilde Dorthea og Jens Julius, der begge døde spæde, og otte år inde i ægteskabet fik de datteren Johanne Christine Petrea. De boede da fortsat i lejligheden i Dybensgave, som de havde overtaget efter mosteren; men da tvillingerne Adolf Julius og Maren Mathilde blev født i 1866, var familien til Hummergade.

I 1869 blev Karen Marie bevilliget separation fra Hendrik, der var blevet drukfældig og så voldelig, at han havde forsøgt at kvæle et af børnene. Således levede de adskilt - han alene og hun med parrets tre umyndige børn - frem til Hendrik døde af lungebetændelse i 1874.

Efter Hendriks død, boede Karen Marie otte år i Mikkel-bryggersgade med de umyndige børn hos sig, men da børnene blev voksne og gifte, byttede forholdene, og de næste femten år boede Karen Marie først hos Christine, dernæst hos Hans Peter og siden hos Adolf. Omkring 1899 flyttede hun dog i egen lejlighed igen - i Danne-brogsgade - hvor hun fortsat boede, da hun døde 89 år gamel af en hjerneblødning i 1916.

Sommer 1907: Enkefru Karen Marie Olsen med datter Johanne Christine Petrea Olsen, datterdatter Franciska Karen Jacobsen og dennes søn Harry Christian Madsen.

Sommer 1907: Enkefru Karen Marie Hansen med datteren Johanne Christine Petrea Olsen, datterdatteren Franciska Karen Jacobsen og oldesønnen Harry Christian Madsen.

Kildesamlingen

Læs mere om adoptivfamilien i denne kildesamling:

Hendrik Olsen og Karen Marie Hansdatters efterslægt


 1. Hans Peter Olsen (f. 1853, d. 1910), konfirmeret i 1867, fik søfartsbog i 1869, sejlede de første to år til destina-tioner på Sjælland og Fyn, derefter også til Jylland, Sverige og England. Blev gift med Anne Thorine Kaas (f. 1850 i Aalborg), bosatte sig i Skomagergade 12 i Aalborg og fik sønnen Laurits Peter Edvard Olsen, der dog døde et år gammel af mæslinger. I 1881 adopterede Hans Peter og Anne den nyfødte pige Laura Marie Schiødt, hvis mor var ugift og boede til leje hos Hans Peters mor i København; Hans Peter var på det tidspunkt steget i rank fra sømand til styrmand. Hans Peter og Anne flyttede derefter til København, og her boede de fortsat i 188, da deres ægteskab blev ophævet med henvisning til Annes 'formentlige Hoerbrøde'. Året efter blev Hans Peter gift med Ellen Marie Petersen (f. 1860 Trangisvåg).
  1. Laurits Peter Edvard Olsen (f. 1879 Kbh., d. 1880 Aalborg), døde af mæslinger i fhv. sognepræst Wulffs hjem i Sankelmarkgade.
  2. Laura Marie Olsen f. Schiødt (f. 1881 Kbh.), adoptivdatter, blev som 20-årig indmeldt som offentlig fruen-timmer hos Københavns Politi. Boede på sine gamle dage i Hvalsø.
  3. Michael Adolf Olsen f. Kamph (f. 1889 Kbh.), adoptivsøn, skuespiller, senere inkassatorbud, gift 1910 med Anna Magdalena Kirstine.
  4. Peter Andreas Petersen Olsen (f. 1893 Kbh., d. 1976 Valby), adoptivsøn, se kildesamlingen 'Julius Peter Olsen'.
 2. Mathilde Dorthea (f. 1855, d. 1857), døde 1¾ gammel af kirtelbetændelse.
 3. Jens Julius (f. 1858, d. 1860), døde 1½ år gammel af pandebrud med krampe.
 4. Johanne Christine Petrea Olsen (f. 1862).
 5. Adolf Julius Olsen (f. 1866, d. 1921), tvilling.
 6. Maren Mathilde Olsen (f. 1866), tvilling.

Har vi fælles aner, eller vil du vide mere om mine foredrag, kan jeg kontaktes på: po@peter-olsen.dk.

Alle tekster og billeder på denne hjemmeside er licenserede under

Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens

Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Cookies kan anvendes til mange ting, men på denne hjemmeside anvendes de alene til at tilpasse layoutet samt til at holde styr på, hvilke af hjemmesidens undersider gæsterne rent faktisk besøger. Du kan ungå sådanne cookies ved at blokere dem i din browsers indstillinger.

Forstået