Kildesamlinger

DE SYV KILDESAMLINGER

Godt 20 års slægts­forskning har afledt henved 650 sider med kilde­af­skrif­ter, der bi­drager til for­tæl­lingen om mine fem bedste­­for­ældre samt deres bio­logi­ske og juridi­ske aner inkl. en adop­­tivfars slægtsgren.

Er vi be­slægt­ede? Kan du tilføje ny op­lys­ninger? Er der noget riv rav rusk­ende galt i kilde­sam­ling­erne? Uanset hvad, hører jeg gerne fra dig.

KAREN MARIE POULSEN

SIGFRED VIGGO HANSEN

WILFRED ANDERSEN

SLÆGTENS GEOGRAFI

De farvede om­råder an­giver egnene, hvor mine fem bedsteforældres aner boede.

GURLI HERFANG

JULIUS PETER OLSEN