Hjem

siden 1894

Hvorfor slægtsforskning?

Da kirkebøger kom på nettet, blev jeg bedt om at hjælpe med at finde ud af, hvem min mormors far var.

Det lykkedes desværre ikke. Der­imod kunne jeg hur­tigt sætte navn­e på mange andre aner på min mormors

mors side, og så var det sket: Jeg var blevet ramt

af den sjældne og uhel­brede­lige genealogi-virus!

I dag har jeg fundet oplys­ninger om godt 550 aner,

som stam­mer fra Himmer­land, Vest­jylland, Als, Fyn, Lange­land, Sjæl­land, Møn, Skåne og Fær­øerne.

Alle data deles hér med det håb, at andre med viden om min slægt, finder hjemme­siden og ta'r kontakt.

 

Stammer din slægt fra Vest­himmer­land, så bemærk venligst foto­albummet Poulsen; genkender du disse personer?

Kan du bi­drage med ny viden eller er du efter­kommer af en af person­erne, der nævnes her på hjemme­siden, hører jeg gerne fra dig.

Kildesamlinger

 

Arkivalier

 

Fotoalbum

 

The American Relatives

Peter Olsen - siden 1894

En januardag for 123 år siden havde en ung færøsk kvinde et skæbne­svangert rendez­vous med den lokale køb­mand, og snart ind­bød en stadigt voks­ende mave til ube­kvemme spørgs­mål i det snævre, guds­frygt­ende sam­fund på Suđerø.

 

Situationen forværredes af, at købmand­en i for­vejen havde både kone og børn. Den unge kvinde flyt­tede derfor ned til en søster, der boede i Køben­havn. Dér ne­dkom hun senere samme år med et drenge­barn uden at kaste syn­lig skam over hver­ken køb­manden eller den del af hendes egen familien hjemme på Fær­øerne.

 

Drengen blev døbt og kaldet Peter Andreas Petersen, men fik, da han den 21. maj 1894 officielt blev adop­teret af sin moster og onkel, føjet adop­tiv­faderens familie­navn 'Olsen' til sit navn, så hans fulde navn kom til at lyde Peter Andreas Peter­sen Olsen.

 

Siden er 'Peter' ført videre som for- eller mellem­navn og 'Olsen' som familie­navn fra genera­tion til genera­tion frem til i dag, og derfor var det natur­ligt at kalde denne slægts-historiske hjemme­side for 'Peter Olsen - siden 1894'.

Efterlysninger

Efterkommere af følgende personer må meget gerne tage kontakt, da jeg ønsker større overblik over de nærmeste aners efterslægt.

Vester Hornum

Søren Poulsen (1858-1922), husmand og høker, gift med Ane Jensen af Lille Rørbæk, Ravnkilde sogn; børn:

 

 • Karen 1904
 • Agnes Christine 1906
 • Marie Anna 1907.

Rise, Vester Hornum

Anders Poulsen (1862-), gårdejer, gift med Nielsine Kirstine Nielsen; børn:

 • Karen Marie 1897
 • Anders Christian 1899
 • Pouline Marie 1901
 • Marie Nikoline 1903
 • Anne Kirstine 1906
 • Niels Christian 1908
 • Eiler Sander 1917.

Roskilde

Ingeborg Carola Ida Christensen (1885-), gift med kelner Peter Svend Petersen; børn:

 

 • Sonja Carola 1905
 • Ivan Svend 1906
 • Vera Alice »Musse« 1909.

København

Henry Rømer (1877-), gift 1902 med Agnes Camilla Larsen, fik to sønner:

 

 • Kay Erik 1904
 • Walther Ernst 1906.

Alle tekster og billeder på denne hjemmeside er licenseret under

Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens